Портфолио

BCM Planning
Информация
 • Клиент : Вътрешен проект
 • Технологии :

  ndroid studio, Java
  Objective-C, Swift, Xcode

 • Описание :

  Приложение за мобилни устройства - персонален органайзер на задачи и отчитане на извършена работа:

  • Оперативно средство за получаване на задачи за изпълнение от техници, доставчици или друг тип изпълнители;
  • Оперативно средство за отразяване на резултата от изпълнение задачите и обслужване на целия процес;
  • Географско проследяване и мониторинг;
  • Интуитивен и лесен начин за получаване и проследяване на задачи посредством цветови код.