Портфолио

МЕТЕОКОНТРОЛ
Информация
 • Клиент : Триада Софт, НИМХ-БАН, РАПИВ
 • Технологии :

  ASP.NET, MSSQL Server, Entity Framework, jQuery, AJAX, DHTML, CSS

 • Описание :

  Автоматична метеорологична и хидроложка станции, чиито данни се предават дистанционно, посредством комуникационна връзка за осигуряване на навременен и сигурен поток от информация.

  Уеб базирана система за визуализиране на отчетените данни, анализи и известяване за екстремни събития с оторизация за контрол на достъпа.

  Информацията е представена под формата на числови стойности (моментни и усреднени) и графики за проследяване движението на даден параметър за определен период от време (24 часа, 3 дни, седмица и т.н.). Предоставят се също тенденции на изменение за бъдещ период от време и алармиране при екстремни нива на показателите.