Портфолио

Трудова борса
Информация
  • Клиент : Сдружение Морски клъстър България
  • Технологии :

    ASP.NET, MSSQL Server, Entity Framework, jQuery, AJAX, DHTML, CSS