Портфолио

ВСМ
Информация
 • Клиент : Варна Дейта Център
 • Технологии :

  ASP.NET, MSSQL Server, LINQ To SQL, jQuery, DHTML, CSS

 • Описание :

  Business Communication Manager (BCM) е система за управление на комуникациите с клиенти и контрагенти на всяка една компания базирана на облачните технологии от вида „Хибриден облак”.
  Платформата носи всички предимства на „облака” – сигурност, надеждност, гъвкавост и икономичност, като съчетава в едно пет основни модула:

  • Модул за управление на комуникацията с клиенти и контрагенти (CRM);
  • Kомуникационен модул (входящи и изходящи телефония, e-mail, SMS);
  • Информационен модул - анкетна форма, позволяваща провеждането на кампании и събирането, и обработването на произволна клиентска информация свързана с продукти, услуги, заявки и други;
  • База знания – модул разработен на основата на CMS (система за управление на съдържанието).Възможност за създаване на документи чрез текстови редактор, прикачване на файлове или снимки;
  • Модул справки  - изготвяне на обобщена справка за работата на операторите за избран период от време. Статистика за входящите повиквания по периоди към различните номера от телефонната централа на фирмата.
 • Виж проекта