Портфолио

Икономически университет – Варна
Информация
  • Клиент : Икономически университет – Варна
  • Технологии :

    ASP.NET, MSSQL Server, MySQL, Entity Framework, jQuery, AJAX, DHTML, CSS, IIS8

  • Виж проекта