Портфолио

Тренажор симулатор
Информация
 • Клиент : Сдружение "Морски клъстър България"
 • Технологии :

  Windows Server 2003, Internet Information Server 6, SQL Server 2008 Express, Visual Studio 2005, .NET Framework 2.0, C#

 • Описание :

  Уеб базирана платформа за обучение за придобиване и повишаване на квалификация на кадрите в морския бизнес

  Характеристики:

  • Възможност за дистанционно обучение;
  • Създаване на задачи от преподавател;
  • Сценарии за изпълнение на задачите;
  • Симулиране на реални ситуации според създадените задачи;
  • Задаване на роля на всеки обучаем;
  • Контрол на процесите;
  • Архив на занятията.