Портфолио

МАГИЧЕН СВЯТ
Информация
 • Клиент : Триада Софт ООД
 • Технологии :

  ASP.NET, MSSQL Server, Entity Framework, jQuery, AJAX, DHTML, CSS, Phaser, HTML5, Prototype.js

 • Описание :

  Интернет базирана интерактивна мултисензорна система за обучение на деца със СОП и деца в норма.

  Проект по програма на Националния иновационен фонд, основан на множество изследвания в областта на ИТ, както и по отношение на изискванията и подхода в обучението на деца със СОП.

  Системата подпомага обучението на деца от 4 до 10 години и е съобразена с държавните общообразователни изисквания и учебни програми.

 • Виж проекта