Портфолио

Демо Електронен магазин
Информация
  • Клиент : Вътрешен проект
  • Технологии :

    ASP.NET MVC, MSSQL Server, Entity Framework, jQuery, AJAX, DHTML, CSS

  • Виж проекта