Портфолио

CEIBA.BG
Информация
  • Клиент : Ес Си Ес Франчайз АД
  • Технологии :

    ASP.NET, MSSQL Server, Entity Framework, jQuery, AJAX, DHTML, CSS